Alternativ og støttende kommunikation Askom Logo

Undervisningen starter altid med en afdækning af elevens kompetencer, ressourcer og motivation.

I tæt samarbejde med personale og pårørende undervises der i metoder, der støtter og supplerer de kommunikationsevner, eleven allerede besidder eller ved undervisning kommer til at besidde.

F.eks:

Håndtegn, Tegn til Tale (TTT)
Tegnene er fra døves tegnsprog, de følger og understøtter almindelig dansk tale
Er altid ”ved hånden”.

Udpegning af grafiske symboler
Udpegningsbøger med boardmaker-symboler og digitale fotos, evt. Bliss

Struktur
Tavler med grafiske symboler, der visualisere et tidsforløb. Det kan være rækkefølgen af en enkelt aktivitet, et dagsforløb, en hel uge, måned eller år, alt afhængig af eleven evner til at overskue tid.

Kalender
Kalenderbog eller -tavle, der gør det muligt at snakke om fortid og fremtid

Oplevelsesbøger
Digitale eller bare med fotos og grafiske symboler og tekst, der gør det lettere at have noget at snakke om.

Omverdenskontrol: 0-1 kontakter til at styre batteridrevet legetøj, køkkenmaskiner osv.

Talebøffer, talemaskiner og anden elektronik

Kun fantasien sætter grænser!

Dudal Webdesign