Alternativ og støttende kommunikation Askom Logo

At skabe et kommunikativt miljø vil sige at skabe forståelse for kommunikationens betydning for udvikling af sociale såvel som faglige kompetencer

Kommunikation har en hensigt, en funktion
Kommunikation kræver en vilje til at nå en fælles forståelse
Kommunikation foregår mellem mennesker

”Man kan ikke ikke-kommunikere” (Wratzlavik)

Det kræver

  • at man har noget at kommunikere om
  • at man har nogen at kommunikere med

I et kommunikativt miljø er personen ikke tilskuer men deltager!

Dudal Webdesign