Alternativ og støttende kommunikation Askom Logo

Askom Alternativ og supplerende kommunikation
specialundervisningskonsulent Hanne Rohde
Hvem? Kompenserende specialundervisning for unge og voksne psykisk      
udviklingshæmmede med og uden autisme, med manglende eller
ikke forståeligt talesprog
Hvor? Undervisningen foregår på beskyttede værksteder og daghjem,
på døgninstitutioner eller i eget hjem
Hvorfor?

Målet med undervisningen er at eleven i samspil med sine omgivelser
lærer at tilegne sig kommunikationsmetoder og derved lærer at deltage
aktivt i sociale fællesskaber

Dudal Webdesign